Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Digwyddiadau

Cwrs Iechyd ar gyfer Ymarfer ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus - Cwrs Byr 2 Ddiwrnod 19-21 Mawrth 2018

Am fanylion pellach ac i gofrestru cliciwch ar wefan Economeg Iechyd ar gyfer Ymarfer ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus - Cwrs byr

Mwy o wybdoaeth

Seminarau 2017/2018

5 Rhagfyr

Rachel Baker, Glasgow Caledonian University

6 Chwefror Colin Angus, University of Sheffield

Digwyddiadau a Newyddion yn y Gorffennol

Economeg Iechyd trwy gydol cwrs bywyd: cyfrannu at dystiolaeth ac effaith, 10 Hydref 2017, 1.30 – 5.00

Mwy o wybdoaeth

 

Grŵp Economeg Iechyd Cymraeg (WHEG) 19-20 Hydref 2017

Cynhelir y cyfarfod ym Mangor.

Economeg Iechyd ar gyfer Ymarfer ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus

Cwrs byr 2 ddiwrnod ym Mhrifysgol Bangor

3 – 5 Ebrill 2016

Mwy o wybodaeth yma.

Grŵp Economeg Iechyd Cymraeg (WHEG) 20-21 Hydref 2016

 

Symposiwm Ymchwil Meddyginiaethau Gogledd Cymru

11 Gorffennaf 2016 - Cinio bwffe o 6.00pm. Mwy o wybodaeth yma.

 

Gwobr ESRC am yr Effaith Orau ar Bolisi Cyhoeddus a/neu Wasanaethau Cyhoeddus

Mwy o wybodaeth yma.

Economeg Iechyd ar gyfer Rhan A Arholiad MFPH

Gweler yma wybodaeth pellach

Mawrth 2015: Yr Effaith a gaiff Tai ar Iechyd a Lles Symposiwm ar Ymchwil i Dai sydd i’w gynnal yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau

 

Site footer