Economeg Iechyd ar gyfer Ymarfer ac Ymchwil Iechyd Cyhoeddus

Cwrs byr 2 ddiwrnod ym Mhrifysgol Bangor

 

Adeiladu ar 20 mlynedd o'n profiad yn dysgu economeg iechyd i ymarferwyr iechyd cyhoeddus a rhai sy’n gwneud ymchwil ym maes iechyd cyhoeddus. Erbyn diwedd y cwrs byr hwn bydd cynadleddwyr wedi dod i ddeall cysyniadau cymhwyso economeg iechyd at iechyd cyhoeddus, gallu cloriannu’n feirniadol werthusiad economaidd cyhoeddedig o ymyriad iechyd cyhoeddus a theimlo’n hyderus i siarad am elw posibl buddsoddi mewn rhaglenni iechyd cyhoeddus yn y GIG a lleoliadau eraill fel ysgolion a mannau gwaith.

Ar gyfer pwy y mae'r cwrs hwn?

Ymarferwyr Iechyd Cyhoeddus, Economegwyr Iechyd, Nyrsus, Pobl Broffesionol Iechyd Eraill, Awdurdodau Lleol, Staff y Trydydd Sector a Diddordeb mewn Iechyd Cyhoeddus ac Ymchwilwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Byddwn yn rhoi sylw i'r canlynol:

Strategaethau Ataliol mewn Iechyd Cyhoeddus

Golwg Gyffredinol ar Economeg Iechyd a Gwerthuso Economaidd

Sialensiau Cymhwyso Economeg Iechyd i Iechyd Cyhoeddus

Sut allwn ni ddefnyddio RCTs wrth werthuso Ymyriadau Iechyd Cyhoeddus yn Economaidd

Modelu Penderfyniadau mewn Iechyd Cyhoeddus

Modelu Penderfyniadau mewn Iechyd Cyhoeddus (sesiwn cyflwyno a sesiwn pellach)

Dadansoddiad o Fanteision Cost mewn Iechyd Cyhoeddus

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI)

Manteision Ychwanegol wrth Gyllidebu Rhaglen (PBMA)

Gwerthuso natur mewn Iechyd Cyhoeddus a'r Economi Cylchol