BOPPP

Mae cadwrfa offthalmoleg a gwyddor golwg Bangor o PROMs, PREMs a POEMs ar gyfer treialon clinigol a gwerthuso economaidd iechyd (BOPPP) yn gadwrfa mynediad agored o fesurau ansawdd bywyd sy’n gysylltiedig â’r golwg (VRQoL) i’w defnyddio gan offthalmolegwyr, optometryddion, economegwyr iechyd ac ymchwilwyr sy'n ymwneud ag ymchwil gwyddor golwg. Mae'r gadwrfa wedi'i datblygu o'r cychwyn cyntaf gyda mewnbwn gan optometryddion sy’n ymarfer, llawfeddygon offthalmig ac ymchwilwyr gwyddor golwg. Mae BOPPP wedi casglu nodweddion mesur a nodwyd fel rhai pwysig i gydweithwyr er mwyn galluogi ymchwilwyr gwyddor golwg yn well i nodi a dewis mesurau addas ar gyfer ymchwil yn y dyfodol Mae'r gadwrfa BOPPP wedi'i galluogi trwy gyllid gan Sefydliad Ymchwil St Paul's Eye, Lerpwl fel rhan o gydweithrediad 3 blynedd.  

*Manylion pellach i ddod yn fuan.*