Cysylltiadau

Cysylltwch a ni gan ddefynddio’r manylion canlynol:

 • Cyfeiriad post:
  Canolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME)
  Prifysgol Bangor
  Ardudwy, Safle Normal
  Bangor, Gwynedd
  Gogledd Cymru
  LL57 2PZ
  Y Deyrnas Unedig
 • Ffôn: +44 (0)1248 382153
 • E-bost: cheme@bangor.ac.uk

Lleoliad, Cyfarwyddiadau a Mapiau

Mae lleoliad Bangor, rhwng yr afon Fenai a pharc cenedlaethol Eryri.

Map o Fangor

Cliciwch i lawrlwytho map o Fangor (PDF).

(Rhif 13 yw Ardudwy ar map Safler Normal)

Cyfarwyddiadau teithio

Mae ein map rhyngweithiol (gan Google map) yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd Bangor, gan ddefnyddio eich cod post fel man cychwyn.

Os oes gennych system ‘Sat Nav’, defnyddiwch y cod post LL57 2PZ er mwyn cyrraedd Safle’r Normal, Lon Caergybi, Bangor.

Mewn car...

Gallwch dynu allan o’r map lleoliad rhyngweithiol hwn (sydd wedi ei ddarparu gan Google map ) i weld yn union lle mae Prifysgol Bangor. Gallwch ei ddefnyddio i gynllunio eich taith.

Ar y tren...

Ewch i wefan National Rail neu Traveline Cymru am amserlenni i orsaf Bangor.

Ar y bws...

Mae nifer o wasanaethau yn rhedeg yn gyson i Fangor. Os ydych am deithio ar y bws, ewch i wefan Traveline Cymru i gynllunio’ch taith neu ffoniwch 0871 200 22 33.

Traws Cambria – www.trawscambria.info

Maes Awyr Ynys Môn

Mae gan Maes Awyr Ynys Môn hedfaniadau rhwng Maes Awyr Caerdydd ac Ynys Môn. Ewch i www.maesawyrmon.com am fwy o fanylion.