Aelodau Staff

Enw Swydd +44 1248

Cyd-gyfarwyddwyr

Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards Athro Economeg Iechyd,
Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Meddyginiaethau
383712
Yr Athro Dyfrig Hughes Athro Pharmaeconomics,
Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Meddyginiaethau
382950

Staff Gweinyddol

Ann Bowden Lawton Gweinyddwraig 382153

Staff Ymchwil ac Academaidd

Bethany Anthony Swyddog Cymorth Prosiect Ymchwil 382130
Dr Nathan Bray Darlithydd mewn Gwyddorau Gofal Iechyd 382814
Lucy Bryning Swyddog Ymchwil 388550
Dr Joanna Charles Cymrawd Ymchwil 388896
Giovanna Culeddu Swyddog Ymchwil 388439
Dr Victory Ezeofor Modelwr Mathemategol / Ystadegol mewn Economeg Iechyd 388606
Dr Ned Hartfiel Swyddog Ymchwil 388691
Dr Emily Holmes Uwch Gymrawd Ymchwil 382709
Dr Carys Jones Cymrawd Ymchwil 382483
Dr Catherine Lawrence Swyddog Ymchwil
Dr Mary Lynch Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio Oedolion 383172
Dr Dan McManus Cymrawd Ymchwil mewn Pharmaeconomics 388479
Dr Catrin Plumpton Cymrawd Ymchwil 382857
Dr Llinos Haf Spencer Swyddog Ymchwil 383171
Dr Laura Timmis Swyddog Ymchwil 382837
Dr Lorna Tuersley Swyddog Ymchwil mewn Asesiad Technoleg Iechyd 388721
Eira Winrow Swyddog Ymchwil mewn Economeg Iechyd 383201
Eifiona Wood Uwch Gymrawd Ymchwil 382477

Myfyrwyr PhD

James Burrows
Hannah Grey
Sharon Hadley 383663
Huw Lloyd-Williams
Alan Moore 388314