Aelodau Staff

Cyd-gyfarwyddwyr

Yr Athro Rhiannon Tudor Edwards Athro Economeg Iechyd,
Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Meddyginiaethau
383712
Yr Athro Dyfrig Hughes Athro Pharmaeconomics,
Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg Iechyd a Meddyginiaethau
382950

Staff Gweinyddol

Ann Bowden Lawton Gweinyddwraig 382153
Dr Catherine Lawrence Cymhorthydd Darllen

Staff Ymchwil ac Academaidd

Bethany Anthony Swyddog Cymorth Prosiect Ymchwil 382130
Giovanna Culeddu Swyddog Ymchwil 388439
Dr Ceryl Davies Darlithydd Gwaith Cymdeithasol- Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd 382815
Jacob Davies Swyddog Ymchwil
Pim Doungsong Swyddog Cymorth Prosiect Ymchwil
Dr Victory Ezeofor Modelwr Mathemategol / Ystadegol mewn Economeg Iechyd 388606
Dr Rachel Granger Swyddog Ymchwil
Dr Will A. S. Hardy Swyddog Ymchwil
Dr Ned Hartfiel Swyddog Ymchwil 388691
Dr Emily Holmes Uwch Gymrawd Ymchwil 382709
Hannah Hughes Swyddog Cymorth Prosiect Ymchwil
Abraham Makanjuola Swyddog Ymchwil mewn Economeg Iechyd
Kalpa Pisavadia Swyddog Ymchwil
Dr Catrin Plumpton Cymrawd Ymchwil 382857
Dr Sofie Roberts Swyddog Ymchwil
Dr Llinos Haf Spencer Swyddog Ymchwil 383171
Holly Whiteley Swyddog Ymchwil mewn Economeg Iechyd
Huw Lloyd Williams Swyddog Ymchwil
Eifiona Wood Uwch Gymrawd Ymchwil 382477

Myfyrwyr PhD

Dmytro Babelyuk
Sharon Hadley
Vladyslav Kulikov
Yankier Pijeira Perez
Emma Tiesteel

Myfyrwyr MSc

Rhys Beynon
Jacob Davies
Hani Ismail
Steve Robson