Blog Economeg Iechyd Lles

Defnyddio’r llyfr “Small is Beautiful” fel yr egwyddor ar gyfer cydnabod a lliniaru heriau economaidd ac iechyd y boblogaeth yn sgil newid yn yr hinsawdd yma yng Nghymru

Awduron: Rhiannon Tudor Edwards, Kalpa Pisavadia a Sofie Roberts

16/02/24

Prinder gweithlu gofal cymdeithasol yn y Deyrnas Unedig: pam mae buddsoddi nawr yn hanfodol i feithrin ein llesiant

Kalpa Pisavadia a Rhiannon Tudor Edwards

07/12/22

Meithrin llesiant pawb: Ffyniant a lliniaru effeithiau’r ddeddf gofal gwrthgyfartal

Kalpa Pisavadia, Abraham Makanjuola, Jacob Davies, Llinos Haf Spencer, Annie Hendry a Rhiannon Tudor Edwards.

05/08/22

Llesdyfiant Cymru: Economeg Iechyd a'r Dewisiadau ôl-Bandemig sydd o'n Blaenau

Rhiannon Tudor Edwards

11ed o Chwefror 2022