Economeg Iechyd a Gofal Cymru EIGC

Mae GCEIC yn cael ei ariannu gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (Is-adran o Lywodraeth Cymru) i gefnogi ymchwil i iechyd a gofal cymdeithasol, i wella ansawdd ceisiadau am gyllid, ac i wella sut mae penderfyniadau sy’n ymwneud ag iechyd yn cael eu gwneud yng Nghymru.

Pwy fedrwn ni eu helpu?

Rydym yn cefnogi ymchwilwyr iechyd academaidd, ymchwilwyr y GIG, gofal cymdeithasol ac awdurdodau lleol yng Nghymru trwy ddarparu cymorth economeg iechyd, o’r camau cysyniadol cynnar wrth gynllunio cais hyd y camau olaf wrth adrodd a lledaenu gwybodaeth.

Pa gymorth fedrwn ni ei gynnig?

Gallwn ddarparu cymorth economeg iechyd mewn perthynas â phob agwedd o ymchwil gan gynnwys cyngor ynglŷn â…

  • Camau cynnar ffurfio syniadau ymchwil
  • Datblygu astudiaeth
  • Meithrin perthnasau cydweithredol
  • Cyfrifo costau ymyraethau ac adnoddau’r GIG a rhai cymdeithasol
  • Gwerthusiadau economaidd megis cost effeithiolrwydd a dadansoddiadau cost-defnyddioldeb
  • Dulliau o bennu blaenoriaethau gan gynnwys Cyllidebu Rhaglenni a Dadansoddi Ymylol
  • Dadansoddi Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad
  • Mesuryddion Canlyniadau y mae Cleifion yn Adrodd Amdanynt
  • Modelu Economeg Iechyd
  • Cyhoeddi a Lledaenu Canlyniadau

Cysylltwch â ni

Cyfarwyddwr GCEIC a Gogledd Cymru

Rhiannon Tudor Edwards

Ffôn: (01248) 383712/ 07799 460347

E-bost: r.t.edwards@bangor.ac.uk

GCEIC De Ddwyrain Cymru

Deborah Fitzsimmons

Ffôn: (01792) 602226

E-bost: d.fitzsimmons@swansea.ac.uk

Dolenni