Cronfa Ddata DIRUM o Offerynnau ar gyfer Mesur Defnydd Adnoddau

Mae DIRUM yn broject a ariennir gan Rwydwaith Cyngor Ymchwil Meddygol ar gyfer Ymchwil Methodoleg Treialon (MRC HTMR) i lunio cronfa ddata offerynnau i fesur y defnydd a wneir o adnoddau. Dan arweiniad Prifysgol Bangor, ac mewn cydweithrediad â Phrifysgolion Bryste, Birmingham, British Columbia, ac Ysgol Economeg a Gwyddor Wleidyddol Llundain, y nod yw creu cronfa ddata ymarferol, mynediad agored o holiaduron i fesur y defnydd a wneir o adnoddau ac a ddefnyddir gan economegwyr iechyd mewn treialon.

Dilynwch y ddolen isod i weld gwe-dudalennau DIRUM.

www.dirum.org