Prosiect Ymchwil

GenQuest: Asesu Gwasanaeth Geneteg Canser Cymru Gyfan

Prif ymchwilydd economeg iechyd: Gethin Griffith

Ymgeiswyr: C Wilkinson, RT Edwards

Grant: £110,000

Corff Cyllido: WORD ac Elusen Canser Macmillan

Cyfnod y project: Awst 2000 - Awst 2003

Blwyddyn Un o asesiad tair blynedd o'r Gwasanaeth Geneteg Canser Cymru Gyfan newydd, a ariennir ar y cyd gan Elusen Canser Macmillan a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae RTE a GG wedi gweithio'n agos ag UWCM Wrecsam a Dr Jonathan Gray, genetegwr ymgynghorol. Mae'r asesiad yn rhychwantu asesu gwasanaeth iechyd ac asesu economeg iechyd. Treuliwyd blwyddyn un yn cynllunio ymchwil, cynllunio offer, yn ceisio cymeradwyaeth foesegol a dewis samplau.