Dr Holly Whiteley

Research Officer (Health Economics)

h.whiteley@bangor.ac.uk

+44 (0)1248 388896

Yn ymchwilydd ôl-ddoethurol rhan-amser gyda phrofiad helaeth o weithio yn y sector cyhoeddus, rwy’n angerddol am iechyd a lles y cyhoedd, iechyd planedol, a datblygu cynaliadwy.

Rwy’n cynnal gwerthusiadau o ymyriadau iechyd cyhoeddus cymhleth, gan chwilio am atebion lle mae pawb ar eu hennill i heriau’r system iechyd a’r gymdeithas.

Rwy'n mwynhau gweithio mewn timau rhyngddisgyblaethol yn y rhyngwyneb ymchwil, polisi ac ymarfer, ac mae gennyf ddiddordeb arbennig mewn ymyriadau ataliol, traws-sector, yn y gymuned a'u hariannu cynaliadwy. Mae gennyf hefyd ddiddordeb cyffredinol yn y cysylltiadau rhwng iechyd, lles, a'r amgylchedd.