Professor Rhiannon Tudor Edwards

Athro

Cyfarwyddwr sefydlu ymchwil economeg iechyd ym Mhrifysgol Bangor. Cyd-gyfarwyddwr y Ganolfan Economeg a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ym Mhrifysgol Bangor.

Mewn dadansoddiad byd-eang o lyfryddiaeth mewn economeg iechyd (1975-2022), rhestrwyd Rhiannon ymhlith yr awduron pwysicaf ym maes economeg iechyd. Roedd hi ymhlith y pum awdur mwyaf cydweithredol, gyda Phrifysgol Bangor yn un o’r 10 sefydliad mwyaf cydweithredol ym maes economeg iechyd. Gweler: Barbu, L. Global trends in the scientific research of the health economics: a bibliometric analysis from 1975 to 2022. Health Econ Rev 13, 31 (2023).

Ffôn: +44 (0) 1248 383 712

E-bost: r.t.edwards@bangor.ac.uk

Cyfeiriad: Ystafell 103, Ardudwy, Safle Normal, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd LL57 2PZ

X (Trydar): @ProfRTEdwards