Newyddion: Gorffennaf 2021

Chwilio am gyfranogwyr ar gyfer astudiaeth dull hyfforddi lles emosiynol 12-mis

Ym mis Ionawr 2021 roedd mwy nag un o bob pump unigolyn 16 oed a hŷn yn y Deyrnas Unedig yn profi symptomau iselder a phryder, yn sylweddol fwy nag yn 2020 (www.ons.gov.uk).

Dyddiad cyhoeddi: 22 Gorffennaf 2021

Hwb mawr i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o fethodolegwyr treialon

Mae partneriaeth i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o fethodolegwyr treialon wedi cael cyllid gan y Cyngor Ymchwil Meddygol trwy eu cystadleuaeth Doctoral Training Partnership (DTP).

Dyddiad cyhoeddi: 12 Gorffennaf 2021